[+420] 558 686 488
info@zavodny.cz
Firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN 9001:2015

  1. Regulace maxima - úvod
  2. HMP 64m
  3. HMP 33
  4. HMP 164
  5. Přídavné moduly
  6. Ostatní

1. Regulace maxima - úvod

Elektrická energie se podstatnou měrou podílí na provozních nákladech každého podniku. Z toho plyne zvýšený zájem o její efektivní využití. Proto Vám nabízíme různé druhy regulátorů pro monitoring a regulaci rezervované kapacity. K regulátorům lze použít různé rozšiřovací moduly pro monitoring, regulaci atd.

2. HMP 64m

manuál manuál k SW na stažení     manuál manuál ke stažení     sofwtware software ke stažení   sofwtware demo verze ke stažení


HMP 64mPřístroj je určen k monitorování a regulaci elektrické energie, popř. dalších energii (plyn, teplo, voda apod.). Regulace se provádí cíleně dle aktuálního výkonu, nastavené křivky a naprogramovaných funkcí. Přístroj má čtyři vstupy, a 6 výstupů. Výstupy jsou tvořeny 6 přepínacími kontakty relé 8A/250V~.

Přístroj je dále vybaven obvodem reálného času se zálohovacím napájením na dobu cca 50 hodin, a pamětí pro uchování dat za dobu 40 dnů. Veškeré údaje jsou zobrazovány na LCD displeji 2x16 znaků. Na čelním panelu je rovněž umístěna ovládací klávesnice a Led diody pro signalizaci paralelních vstupů. Funkce sériového rozhraní je indikována Led diodami RX a TX.

Přes standardní rozhraní 485 lze připojit regulátor QERP 16, popřípadě podružné povelové moduly pro monitoring a PC v kanceláři energetika. Pomocí energetického software WINREG (software je cenově zpoplatněn) je možná oboustranná komunikace s regulátorem (nastavování regulátoru, archivace dat, monitoring).


3. HMP 33

manuál manuál ke stažení

HMP 33Jedná se o zjednodušenou verzi regulátoru HMP 64 s 3 vstupy – elektroměr činný, jalový a synchronizace čtvrthodiny a 3 výstupy. Regulátor má obdobné funkce jako HMP 64, nemá však možnost připojení k PC, odpadá tedy rozhraní RS 485 a konektor COM, nemá rovněž obvod reálného času RTC. Paměť regulátoru je omezena, zaznamenává pouze nejvyšší dosažená maxima, počty vypnutí regulačních výstupů, popř. nejvyšší a nejnižší účiník.

Na displeji je zobrazován výkon, odběr ve čtvrthodině, čas čtvrthodiny, stavy jednotlivých výstupů, trend regulace, popř. účiník – při připojení impulsu z jalového elektroměru. Parametry regulace, konstanty a listování v paměti se provádí obdobně jako u HMP 64 přes klávesnici. Rovněž je zachován algoritmus regulace včetně možnosti rotace výst. Povelů. Uspořádání a vnější rozměry jsou stejné jako u HMP 64.


4. HMP 164

manuál manuál ke stažení   sofwtware software ke stažení

HMP 164Tato verze představuje vyšší verzi regulátoru HMP 64, je určen především pro oprávněné zákazníky s hodinovým regulačním režimem. Vnější uspořádání regulátoru je stejné jako u verze 64, má však grafický displej s možností zobrazení více veličin.

V základní verzi má regulátor 4 vstupy a 16 výstupů, kdy je 6 výstupů přímo na regulátoru, další povely lze realizovat přes povelové moduly PM 4 popř. PM 2. Počet výstupů lze rozšířit až na 40.

Je rovněž rozšířena paměť záznamů - až 200 dnů a dále jsou uchovávány průběhy reg. čtvrthodin. Lze rovněž rozšiřovat počty vstupů, obdobně jako u HMP 64, připojením vstupních modulů VE 8. Lze používat všechny přídavné moduly ze systému HMP 64. Programové vybavení PC je obdobné jako u verze 64, je však přizpůsoben pro požadavky oprávněného zákazníka. Uspořádání a vnější rozměry jsou stejné jako u HMP 64.

Regulátor umožňuje rychlejší komunikaci s PC.


5. Přídavné moduly

VE8

manuál manuál ke stažení   sofwtware software ke stažení

Verze 2.21 a vyšší

HMP 64 - VE8 Slouží k rozšíření vstupů regulátoru HMP 64M. Tento modul má 8 vstupů. K regulátoru může být připojeno až 15 vstupních expanderů , tzn. že je možno rozšířit počet vstupů až o 120.

Toto rozšíření je možné až od verze software 2.20 regulátoru HMP 64M

Při provozu bez regulátoru HMP 64 se vstupní expander synchronizuje pomocí vstupu číslo 8 nebo může ukončovat 1/4 hodiny dle RTC.

Modul je napájen 230V~, a je jištěn pojistkou 100mA. Veškeré aktivní vstupy jsou galvanicky odděleny od zbytku zařízení. Z expanderu je rovněž vyvedeno nestabilizované napětí 12V/50mA.

Modul komunikuje se systémem HMP 64 po lince 485 přičemž je rovněž možné komunikovat po radiové sítí.

Expander má paměť na 3500 čtvrthodinových záznamů, což odpovídá cca 36 dnům.


PM4

manuál manuál ke stažení

HMP 64 - PM 4 Modul HMP 64 - PM 4 je určen pro rozšíření výstupů regulátoru HMP 64M. Modul se připojuje na linku 485 a je osazen 4 relé 8A/250V~, které mohou zpracovávat výstupy 1-8 z regulátoru HMP 64M. Modul je dodáván v krabici ModulBOX 4M a je napájen z el. sítě 230V~.

Na modulu jsou 4 žluté diody indikující stav jednotlivých výstupů, zelená dioda NAP, indikující připojení napájecího napětí, dále pak žlutá dioda LNK, která při se rozsvěcuje když je linka aktivní, tzn. když regulátor HMP 64M komunikuje s ostatními zařízeními. Červená dioda POR se rozsvěcuje při chybném příjmu telegramu z regulátoru HMP 64M.

Povelový modul je rovněž dodáván ve verzi HMP 64 - PM4U, který umožňuje nastavit zpoždění vypnutí, popřípadě opětovné zapnutí , čehož lze vyžít pro opětné zapnutí Deonu.


HMP 64 - IST 3 Impulsní snímač teploty - již se nevyrábí nahrazeno IST8

manuál manuál ke stažení

Tento přístroj je určen k monitorování teploty v regulačním systému HMP 64. Lze jej použít i v jiných systémech které používají jako měrnou veličinu délku impulzu-kmitočet. Přístroj má tři měřící čidla T1 int je součástí přístroje, T2 ext a T3 ext jsou samostatná čidla určená pro venkovní prostředí - k přístroji se připojí přes 6-pinovou telefonní rozdvojku TZB. Jestliže nejsou použita vnější čidla odpadá použití telefonní rozdvojky/roztrojky TZB. Přístroj je napájen napětím 9-24 V DC , s odběrem cca 7 mA.

IST3

Převodník proudová smyčka - frekvence HMP - AF 2I AF 2U

manuál manuál ke stažení

HMP 64 - AF 2I Modul je určen pro zpracování analog. výstupů -proudové smyčky nebo napětí. Analog. hodnota je převedena na impulsy, které pak může dále zpracovávat systém HMP 64. Modul má 2 analogové vstupy , které mají spojený záporný ( - ) pól. Výstupy jsou tvořeny výstupním tranzistorem optočlenu.Konvertor rozhraní RS485 / RS232 HMP 64 - RS 2 - již se nevyrábí nahrazeno USB/485

manuál manuál ke stažení

HMP 64 - RS 2Konvertor rozhraní slouží pro připojení regulačního systému k počítači přes metalickou linku. Konvertor převádí rozhraní RS 485 na rozhraní RS 232, které se používá u PC. Linka RS485 je galvanicky oddělena .Délka linky může být až 1 km.

Je rovněž dodáváno rozhraní COM - RS 232 pro přímé propojení regulátoru s PC do vzdálenosti cca 10 m.Konvertor telefonního modem HMP 64 - KTM - již se nevyrábí (bez náhrady)

manuál manuál ke stažení

HMP 64 - KTMSlouží ke komunikaci regulátoru HMP 64 s PC přes tel.modem. Modul je připojen k systému HMP přes rozhraní RS 485, k modemu je připojen linkou RS 232. Přes tento modem lze rovněž komunikovat se vstupními expandery.


Radiomodul datového přenosu HMP 64 - RX 1

manuál manuál ke stažení

HMP 64 - RX 0Tento modul slouží pro připojení regulátoru HMP 64 do radiové sítě HMP. Modul se připojuje k regulátoru přes konektor COM. Do anténního konektoru se pak připojuje retranslační anténní modul. Modul je napájen přes konektor COM.


Komunikační expander HMP 64 - COME 4

manuál manuál ke stažení

HMP 64 - COME 4Tento modul slouží k rozšíření komunikační linky RS 485 na 4 další větve .Tímto způsobem lze připojit více regulátorů HMP 64 k jednomu počítači, popř. rozšířit systém o další vstupy pomocí vstupních expandérů VE 8. Do každé výst. větve modulu COME 4 lze zařadit modul COME 4, čímž dosáhneme rozšíření až na 4 x16 linek RS485.Ke každé lince lze připojit až 15 vstupních expandérů, lze tedy celkem monitorovat až 1920 vst. bodů.


Impulsní snímač napětí 3 fázový HMP 64 - ISU 3

manuál manuál ke stažení

HMP 64 - ISU 3Modul pro monitorování napětí 150-275V~ s impulsním výstupem pro systém HMP 64. Výstupy modulu jsou od zařízení galvanicky odděleny a jsou tvořeny spínacím tranzistorem optočlenu. Každý z napěťových vstupů je jištěn 1A pojistkou do DPS Modul měří napětí všech 3 fází. Použijete-li pouze jeden nebo dva napěťové vstupy, pak je nutné aby bylo přivedeno napájení ( měřené napětí ) na vstup U+NAP, ze kterého je modul napájen.


Výstupní modul proudové smyčky HMP 64 - IOM 1 - nevyrábí se (bez náhrady)

manuál manuál ke stažení

HMP 64 - IOM 1Modul pro monitorování napětí 150-275V~ s impulsním výstupem pro systém HMP 64. Výstupy modulu jsou od zařízení galvanicky odděleny a jsou tvořeny spínacím tranzistorem optočlenu. Každý z napěťových vstupů je jištěn 1A pojistkou do DPS Modul měří napětí všech 3 fází. Použijete-li pouze jeden nebo dva napěťové vstupy, pak je nutné aby bylo přivedeno napájení ( měřené napětí) na vstup U+NAP, ze kterého je modul napájen.


Impulsní snímač činného výkonu 1-fázový - HMP 64 - ISP 1

manuál manuál ke stažení

HMP 64 - ISP 1Modul pro monitorování napětí 150-275V~ s impulsním výstupem pro systém HMP 64. Výstupy modulu jsou od zařízení galvanicky odděleny a jsou tvořeny spínacím tranzistorem optočlenu. Každý z napěťových vstupů je jištěn 1A pojistkou do DPS Modul měří napětí všech 3 fází. Použijete-li pouze jeden nebo dva napěťové vstupy, pak je nutné aby bylo přivedeno napájení ( měřené napětí ) na vstup U+NAP, ze kterého je modul napájen.Měřící modul – HMP64 – USO3

manuál manuál ke stažení

 

HMP64 – USO3Zařízení je určeno k monitorování spotřeby a sledovaní maximálních výchylek měřených parametrů (výkon činný a jalový, napětí, frekvence). Spotřeba se monitoruje a zaznamenává ve všech 4 kvadrantech. Zařízení má rovněž 12 registrů elektroměrů, ve kterých jsou zaznamenány celkové práce - činná a jalová dodávka i spotřeba samostatně v každé fázi. Údaje o spotřebě jsou zaznamenávány v intervalu 1-3-5-15 minut dle nastaveni, hodnoty maximálních výchylek jsou pak zaznamenávány co 1/4 hodinu. Zařízení má paměť na 40960 záznamů která se při 1 minutovém intervalu zaplní za cca 26 dní.

Zařízení se připojuje do systému HMP 64, a maximální počet modulů HMP64-USO3 připojených k jednomu systému HMP 64 je 15.


6. Ostatní

Zdvojovač impulsů - IFZ48

manuál manuál ke stažení

Tento modul je interface zdvojovač se 4 vstupy a 4 x 2 výstupy, kdy každá dvojice výstupů kopíruje stav jednoho vstupu. Modul je určen pro připojení na síť nn 100 až 230V~. Výstupy modulu tvoří tranzistorový výstup optočlenu se zatížitelností maximálně 35mA/50V=. Vstupy jsou aktivní ze společným záporným pólem.

Galvanický oddělovač impulsů GOU6

manuál manuál ke stažení

Universální optooddělovač GOU 6 obsahují nezávislé vstupy, napájení a galvanicky oddělené výstupy.

Vzhledem k tomu, že v praxi jsou vstupní signály rozmanité (např. tranzistor s otevřeným kolektorem, tranzistor jako spínač napětí o různé velikosti, kontakt relé, střídavé napětí o různé velikosti a pod.), vyvinuli jsme zapojení, které je schopné reagovat na různou škálu vstupních signálů.

 
ZÁVODNY ELEKTRO s.r.o., 739 47 Kozlovice, tel.: +420 558 686 488, fax: +420 558 686 489, email: info@zavodny.cz
Created by Evici webdesign a tvorba e-shopu, tvorba webu a tvorba e-shopu