[+420] 558 686 488
info@zavodny.cz
Firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN 9001:2015

  1. Regulace po síti – Mini HDO
  2. Bezdrátové radiopřenosy

1. Regulace po síti – PWMi 132

manuál manuál ke stažení

Mini HDO Zařízení je určeno k přenosu telemetrických binárních informací - povelů, signálů po síti nn. Systém přenáší data po síťi nn, na nosném kmitočtu 132,45 kHz. Zařízení vyhovuje normě ČSN EN 50065-1+A1 (33 3435) Dosah síťového přenosu je cca 1,5km (tato vzdálenost byla prakticky ověřena), v zaručených sítích -spínané zdroje, tyristorové měniče je dosah menší.


Vysílač PWMi 8VS:
Má 8 binárních galvanicky oddělených vstupů. Paralelní vstupy vysílače se aktivují spínacím kontaktem nebo tranzistorem s otevřeným kolektorem, odpor aktivační smyčky má být menší než 1 kOhm. Stavy paralelních vstupů jsou opticky signalizovány žlutými LED diodami -vstupy 1-8 ,rovněž je signalizováno vysílání-TLG a přenos na lince 485-LNK.

Přijímač PWMi 4P:
Základní verze systému tvoří 4-povelový přijímač s výstupy relé s přepínacími kontakty 250V/5A AC. Přijímač je možno dodávat ve verzi s interní akustickou signalizací poruchy přenosu.Režim přijímače se nastavuje přepínači DIP-4 a DIP-8. Stav výstupů je opticky signalizován LED diodami výstupy 1-4, příjem telegramu diodou TLG a porucha přenosu diodou POR.

Kontrolní přijímač:
Kontrolní přijímač je určen k vizualizační kontrole zasílaných povelů z vysílače PWMi. Přijímač je možno dodávat ve verzi s interní akustickousignalizací poruchy přenosu. Stav výstupů je opticky signalizován LED diodami výstupy 1-8, příjem telegramu diodou TLG a porucha přenosu diodou POR.


2. Bezdrátové radiopřenosy

Mini HDOSoupravu tvoří anténní modul (anténa) a logický modul. Anténní modul se dodává standartě s kabelem o délce 10M.

 

VF anténní moduly
Veškeré VF anténní moduly mají krytí IP 65, k logickým modulům jsou připojeny 4 nebo 6 žilovým datovým kabelem s koncovkou WS6- 6. Kabel je dodáván o standardní délce 10 metrů. Max. délka datového kabelu je 100 m. Napájení anténního modulu je 12V = po dat. kabelu. VF moduly jsou dodávány dle funkce provedení: vysílač - TX, přijímač - RX, transceiver - SX / TX - RX/. Používané frekvence: 149 MHz, 155 MHz, 170 MHz, 448 MHz, 433 Mhz.

 

VF moduly pro VHF pásmo 150 / 170 MHz

VF modul frekvence Funkce Výkon Citlivost Rychlost
BIM 155/149 transciever 100 mW 120 dBm 10 kBd
BIM 1H 155/149 transciever 500 mW 120 dBm 6 kBd
BIM 1T 155/149 vysílač 100 mW -- 10 kBd
BIM 1HT 155/149 vysílač 500 mW -- 10 kBd
BIM 1R 155/149 přijímač 120 mW 120 dBm 10 kBd
BIM 1 CVR 155/149 přijímač -- 118 dBm 10 kBd
HX1 169,4 vysílač 300 mW -- 3 kBd
NRX1 169,4 přijímač -- 120 dBm 3 kBd


Typy antén
ZD   - vše směrová anténa - otevřený dipól možnost montáže na stěnu nebo na ant. stožár pomocí třmenů nebo stahovacích pásků. Délka dipólu je 925 mm, délka výložníku 500 mm.
ZY 3 - směrová anténa se ziskem 4 dB. Montáž na stožár. Celková délka antény - 860 mm, nejdelší prvek - 975 mm
ZY 4 - směrová anténa se ziskem 6 dB. Montáž na stožár. Celková délka antény - 1400 mm, nejdelší prvek - 990 mm. Dosah zařízení ve volném prostoru s anténami ZY 4 je až 15 km, s anténami ZD je dosah zhruba poloviční. Dosah zařízení je závislý
na členitosti terénu a případném rušení na provozované frekvenci. S VF moduly BIM 1H (500mW) se dosah zvýší až na 20 km, je však omezena přenosová rychlost.

PZ 0 - přídavný napájecí zdroj
U této frekvence se používá přídavný napájecí zdroj. Tento modul slouží k temperování při teplotách pod bodem mrazu a k posílení napájecí části log. modulu, připojuje se pouze k vysílači nebo transcieveru. U přijímače nemusí být osazován . Modul
PZ0 se rovněž nemontuje v případě připojení více log. modulů k jednomu VF modulu.


VF moduly pro pásmo 448 Mh z
moduly HOPE MICRROELECTRONIC S CO .LTD provozovanéna kmitočtech 448.07 a 448.17 MHz K dispozici jsou tyto moduly:

ZD    - jsou to základní typy - dipól zisk 0dB 315x300mm
ZY4 4 - prvková anténa zisk 6dB 430x340mm
ZY6 6 - prvková anténa zisk 9dB 750x340mm
ZY9 9 - prvková anténa zisk 11dB 1150x340mm
Dosah přenosu je závislý na členitosti terénu, s anténami ZD je cca 3 km, s více prvkovými anténami se dosah zvětšuje.


VF moduly RFM pro pásmo 433 MHz
moduly HOPE MICRROELECTRONIC S CO .LTD provozované na kmitočtech 433,050 až 434,790 MHz. K dispozici jsou tyto moduly:
ZD - jsou to základní typy - dipól zisk 0dB 315x300mm
ZY4 4 - prvková anténa zisk 6dB 430x340mm
ZY6 6 - prvková anténa zisk 9dB 750x340mm
ZY9 9 - prvková anténa zisk 11dB 1150x340mm
Dosah přenosu je závislý na členitosti terénu, s anténami ZD je cca 1 km, s více prvkovými anténami se dosah zvětšuje.

 


 

Logické moduly - základní

Jsou dodávány v krabičkách modulbox pro připevnění na DIN-lištu. Napájení logické části je buď síťové nebo bateriové 9-14V. Logické moduly radiomodemů nemají vlastní vypínač, uvnitř přístroje je tavná pojistka 100 mA. Proto je nutné vřadit do napájecího napětí vypínací prvek. Je vhodné pouľít jistič o jmenovité hodnotě max. 1A. Toto se rovněž týká bateriového napájení.

V současné době jsou dodávány tyto moduly:

Vysílač RDM 8vr - jedná se o modul vysílače s 8 paralelními galvanicky oddělenými vstupy a linkou sériového vstupu. Povely 5 až 8 lze využívat pro přenos impulsů. Režim vysílače lze naprogramovat DIP-přepínači.

manuál manuál ke stažení      manuál manuál pro SW 04 ke stažení


Přijímač RDM 4P - tento přijímač má 4 výstupy tvořené buď přepínacími kontakty relé 8A/250V~ , nebo výstupem kolektor - emitor galvanicky odděleného tranzistoru. Programování přijímače se provádí DIP-přepínači. Přijímač 4P se dodává v těchto verzích : 4P/r - 4 relé , 4P/o - 4 optočleny , 4P/ro - 2 relé 2 optočleny

manuál manuál ke stažení


Retranslátor RDM 4VP-R - jedná se o modul 4-povelového vysílače a 4-povel. přijímače. Může být použit jako retranslátor popř. pro obousměrný přenos.

manuál manuál ke stažení


Vysílač AD-B 2.2 - má 2 vstupy pro přenos proudové smyčky, přičemž tyto vstupy mají společný záporný pól, dále má 2 binární vstupy pro přenos stavů vyp/zap, tyto vstupy jsou pasivní a galvanicky oddělené od zbytku zařízení. Vedle těchto vstupů je na svorkovnici vyveden zdroj 12V= , který je však spojen s proudovými vstupy.

manuál manuál ke stažení


Přijímač DA-B 2.2 - je s 2 výstupy přenosu proudové smyčky, přičemž tyto výstupy mají společný záporný pól. Zatěžovací odpor na těchto výstupech můľe být v rozmezí od 0 do 560 Ohmů. Modul má dále 2 binární výstupy které mohou být tvořeny buďto optočlenem, který může spínat maximálně 35V= / 50mA, nebo relátkem s přepínacím kontaktem s maximálním zatížením 250V~ / 5A.

manuál manuál ke stažení

 
ZÁVODNY ELEKTRO s.r.o., 739 47 Kozlovice, tel.: +420 558 686 488, fax: +420 558 686 489, email: info@zavodny.cz
Created by Evici webdesign a tvorba e-shopu, tvorba webu a tvorba e-shopu