[+420] 558 686 488
info@zavodny.cz
Firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN 9001:2015

 1. Měřící a registrační přístroje
 2. Elektroměry

Měřící a registrační přístroje

SMZ 33 - výroba ukončena

manuál  manuál ke stažení

SMZ 33 Měřící a registrační přístroj SMZ je určen pro sledování a záznam napětí, proudu, účiníku, frekvence, výkonů, práce, harmonických složek a THD v trojfázových sítích nn, vn, vvn. Mimo elektrických veličin umožňuje i měření a záznam teploty.

SMY 33 - výroba ukončena

manuál  manuál ke stažení

SMY 33 Přístroj SMY je určen pro sledování a záznam napětí, proudu, účiníku, frekvence, výkonů, práce, harmonických složek a THD v trojfázových sítích nn, vn, vvn. Umožňuje i měření a záznam teploty a je vybaven grafickým displejem, jehož prostřednictvím jsou naměřené a vyhodnocené veličiny prezentovány v numerické i grafické podobě (histogramy, grafy).

SML 33 & SMM 33

manuál  manuál ke stažení

SML 33 & SMM 33 Přístroje SML a SMM jsou určeny pro měření a sledování sdružených a fázových napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníků, THD napětí a proudů a frekvence v jednofázových i trojfázových sítích nn, vn, vvn a měření teploty v rozváděči pomocí zabudovaného čidla teploty.
SML 133

manuál  manuál ke stažení

sml133 Digitální panelový měřicí přístroj 3-fázový, segmentový LCD displej, 96x96 mm

SML 133 představuje jednoduchý 3-fázový multimetr s dobře čitelným digitálním LCD displejem a vestavěný čtyř- či šesti-kvadrantní elektroměr. Přístroj je navržen pro měření a přenos aktuálních hodnot fázových a sdružených napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníku a až 50-ti harmonických složek napětí a proudu včetně harmonického zkreslení. Lze s ním měřit v jednofázových a třífázových sítích NN, VN i VVN, neboť umožňuje použití napěťových i proudových měřících traf. Samozřejmostí je také měření teploty uvnitř rozvaděče, prostřednictvím vestavěného teplotního čidla.

Volitelně lze přístrojem přímo ovládat další zařízení prostřednictvím programovatelných reléových a digitálních/pulzních výstupů nebo čítat pulzy jiného přístroje. Prostřednictvím volitelného komunikačního rozhraní je možné přístroje snadno nastavovat a spravovat prostřednictvím aplikace ENVIS. V kombinaci se systémovou službou ENVIS.Online je dále možné periodicky stahovat a ukládat měřené hodnoty do SQL databáze na Vašem PC k dalšímu zpracování.SMZ 133

manuál  manuál ke stažení

smz133 Měřící a registrační přístroj s kontrastním LED displejem a vnitřní pamětí - rozměr 144x144mm

SMZ 133 představuje pokročilý 3-fázový měřicí přístroj se záznamem dat do vnitřní paměti 512 Mb a s grafickým displejem. Koncepce vychází ze SMZ 33, je určen pro monitoring hodnot frekvence, napětí, proudů, výkonů, účiníků a harmonických složek napětí a proudu včetně THD. Samozřejmostí je elektroměr s nastavitelným intervalem odečtu stavu do archivu.

Široká škála vstupů a výstupů umožňuje řízení ostatních zařízení, záznam a zobrazení externích veličin apod. V základu nabízí USB, které je možné rozšířit o (2x) RS-485 nebo Ethernet. Přístroj lze nastavovat a ovládat v aplikaci ENVIS. V kombinaci se systémovou službou ENVIS.Online lze automaticky vyčítat archiv do SQL databáze. Archivují se i stavy analogových, impulsních či reléových výstupů, alarmy a další detailní informace.

Komunikační rozhrání, displej a velká paměť umožňuje ve spojení s modulem Modbus Master používat SMZ 133 také jako koncentrátor dat či zobrazovací terminál pro libovolné zařízení, podporující Modbus RTU.SIMON FLEX

manuál  manuál ke stažení

SIMON FLEX Programovatelný přenosný přístroj pro měření a záznam napětí, proudů, účiníků, frekvence, THD, harmonických složek, teploty atd. v distribučních sítích nn.

RETIS- online správce přístrojů

sofwtware   software ke stažení


Program je určen pro regulátory řady Novar a přístroje řady SM. Je vhodný hlavně pro sledování a obsluhu aktuálních stavů pevně připojených přístrojů. Základní verze tohoto programu je dostupná zdarma a umožňuje uchovávat záznam aktuálních dat za posledních 24 hodin. Plná verze umožňuje neomezenou archivaci.

Úvod

Retis je program pro dálkové ovládání a sledování regulátorů řady Novar a přístrojů řady SM (SMY, SMZ, SML/M) na PC. Přístroje musí být vybaveny příslušným rozhraním (RS-232 nebo RS-485 jako volitelné příslušenství) a připojují se k sériovému rozhraní počítače. V případě použití rozhraní RS-485 lze k jedné lince připojit i více regulátorů najednou. Pomocí programu lze sledovat okamžitý stav přístroje a provádět jeho parametrizaci. Programem je možné sledovat aktuální stav měření několika přístroji současně a uchovávat jejich parametry. Způsob zobrazení ukazuje následující obrázek.

Lze zobrazit jednak okamžitý stav čelního panelu přístroje, jednak přehled všech měřených hodnot včetně stavu výstupů. V panelu grafu je zaznamenána historie těchto hodnot za posledních 10-15 minut.

Nastavení přístroje

Jak je zřejmé z následujících obrázků, nastavení přístroje lze editovat pohodlněji než z ovládacího panelu.


retis1

retis2

retis3

retis4

retis5


CETIS32-Offline správce přístrojů

manuál   manuál ke stažení    sofwtware   software ke stažení


Program je určen pro přístroje Simon, SMY, SMZ a Peggy. Umožňuje nastavení, příjem dat z paměti přístroje a jejich následné zpracování. V programu je možné vytvořit rozsáhlou databázi měřených přístrojů roztříděných dle jejich umístění. Tento program neumí zobrazit aktuální stav přístroje.

Určení programu

Program CETIS32 je určen pro ovládání měřicích a řídicích přístrojů firmy KMB systems s.r.o. a zpracovávání údajů jimi naměřených. Nahrazuje program CETIS v.1.X, jehož vývoj byl ukončen. Program podporuje práci s přístroji následujících typů:
 • SMX, SMY, SMZ, SMD
 • SIMON
 • PEGGY, PEGAS
 • HADES, SYDAM
Jednotlivé přístroje se liší jak parametry nastavování, tak výsledky měření, některé funkce mají ale společné. Proto návod k programu CETIS32 sestává z části obecné, kde je popsána práce s obecnými funkcemi programu, a z částí speciálních, příslušných k jednotlivým typům přístrojů.

Program má následující obecné možnosti:
 • Umožňuje nastavit režim měření přístrojů a udržuje informace o standardních nastaveních jednotlivých přístrojů, příslušných patřičným měřeným objektům.
 • Zajišťuje nastavování přístrojů a přenos naměřených údajů z nich jak "on line" pomocí RS232, RS485 nebo modemu, tak "off line" pomocí souborů na disketách nebo paměťových karet standardu PC-card podle druhu přístroje.
 • Naměřené údaje zobrazuje v grafické podobě a umožňuje jejich základní vyhodnocení na obrazovce a vytištění výsledků měření na výstupním zařízení.
 • Udržuje informace o hierarchickém uspořádání měřených objektů a jednotlivých měření v rámci těchto objektů podle přání uživatele.
 • Data o nových dosud neměřených objektech lze čerpat automaticky z databáze objektů, pokud je u uživatele k dispozici.
 • Naměřené údaje je možno exportovat do databázových aplikací ve formě DBF.
 • Obsahuje další funkce, jejichž charakter závisí na typu používaného přístroje.
Příklady zobrazení dat

Cetis

Obr. 1: Příklad zobrazení dat z přístroje

Cetis

Obr. 2: Příklad zobrazení dat z přístroje SMZ

Cetis

Obr. 3: Příklad zobrazení dat z přístroje HADES


Elektroměry

ETS

manuál  manuál ke stažení

ets429Jsou určeny pro měření v podnikové energetice, domovních instalacích a všude tam, kde jsou potřebné údaje o dílčích spotřebách elektrické energie a jejich přenos pro centrální počítačové zpracování.


 

Moeler

manuál  manuál ke stažení

Moeler Elektronické (statické) elektroměry řady KWZ-3PHx-xxx firmy Moeller jsou modulární konstrukce na DIN lištu, ale bez použití přídavných konstrukcí je lze instalovat i na elektroměrový kříž. Jsou určeny pro měření v domácnostech a podnikové energetice. Oproti většině konkurenčních výrobků jsou však certifikovány ČMI a mohou se proto používat v běžném platebním styku.
Elektroměry KWZ jsou na trh dodávány již standardně úředně ověřené (cejchované).
Vysokou kvalitu dokládá i 5 letá záruka.


 
ZÁVODNY ELEKTRO s.r.o., 739 47 Kozlovice, tel.: +420 558 686 488, fax: +420 558 686 489, email: info@zavodny.cz
Created by Evici webdesign a tvorba e-shopu, tvorba webu a tvorba e-shopu